Written by 16:28 Zásahy

Lidská tragédie, ale také obrovská profesionalita a nasazení. Po střelbě na FF UK jsme zachránili 25 pacientů

Velmi vážná zranění utrpělo deset osob, z nichž byla značná část v kritickém stavu.

Posádky pražské záchranné služby a zdravotníci dalších organizací ošetřili po střelbě v budově Filozofické fakulty UK na Náměstí Jana Palacha 25 pacientů. Velmi vážná zranění utrpělo deset osob, z nichž byla značná část v kritickém stavu. Osm lidí bylo zraněno středně závažně a sedm lidí bylo zraněno lehce. Dominantně šlo o střelná zranění, která utrpěly dvě desítky osob. Zemřelo 14 obětí a také útočník. Záchranná služba aktivovala traumatologický plán a na místo vyslala přes dvě desítky posádek včetně speciální techniky – modulu pro mimořádné události Golem a evakuační speciál Fénix.

Na místo jsme ve speciálním režimu zásahu u události s aktivním střelcem vyslali dvě desítky našich posádek. Postupy u tohoto typu mimořádných událostí s vysokým počtem zraněných jsme v hlavním městě opakovaně v posledních letech nacvičovali s ostatními složkami IZS a pražskými nemocnicemi. Byli jsme na takovou situaci připraveni personálně i vybavením, byť jsme doufali, že nikdy nenastane. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodinám obětí a brzké uzdravení zraněným,” říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Na místo jsme vyslaly dvě desítky posádek a speciální techniku

K Filozofické fakultě UK vyslala pražská záchranka inspektora v roli vedoucího zdravotnické složky, čtyři lékařské posádky, 15 záchranářských posádek, dvě posádky vlastní zdravotnické dopravní služby, koronera a také posádky dvou speciálních vozidel – modulu pro mimořádné události Golem a také evakuačního speciálu Fénix. Na místě byli rovněž zástupci vedení záchranné služby, včetně krizového a dosahového manažera. Zapojili se i interventi záchranné služby, připravení poskytnout první psychickou pomoc osobám zasaženým událostí. Psychickou pomoc a podporu samotným zasahujícím zdravotníkům poskytli a v následujících dnech poskytovat budou tzv. peeři, speciálně vyškolení pracovníci ZZS HMP, kteří pomohou svým kolegům tuto extrémně náročnou situaci překonat. Nikdo ze zdravotníků nebyl zraněn.

Významnou součinnost na místě i při zajištění běžného provozu poskytla ZZS Středočeského kraje, která vyslala na pomoc Praze šest posádek. U FF UK zasahovaly rovněž posádky Asociace samaritánů ČR, společnosti Meditrans, DavepoMedevac a také Český Červený kříž, který zajišťoval zejména péči o evakuované svědky události shromážděné v nedaleké budově Rudolfina.

Děkuji všem našim záchranářům, policistům a dalším složkám IZS, kteří odvedli neuvěřitelnou práci. Děkuji i těm, kteří se dál budou starat o to, aby dopady na psychické a fyzické zdraví zasažených osob byly co nejmenší. Naši odborníci z RIAPS ve svém centru poskytují krizovou intervenci a psychologickou podporu. Jsou zde zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů i zdravotnického personálu. Uvolnili jsme zde také další pobytové kapacity pro krizovou intervenci,“ uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija. Kontakty na uvedená centra najdete níže.

Na místě prováděly zasahující posádky ve vytyčené bezpečné zóně třídění zraněných, a jejich ošetřování. Prioritně byly do pražských nemocnic transportováni nejvážněji zranění v přímém ohrožení života. Do hodiny od zahájení odsunu bylo všech 25 pacientů předáno do pražských nemocnic.

Posádky transportovaly pacienty do Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústřední vojenské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Bulovka a Nemocnice na Františku. Součinnost nicméně nabídly s obrovskou ochotou všechny pražské nemocnice.

Zdravotníci nabízeli, že přijdou do služby
z volna

Jsem hrdý na precizní práci mých kolegyň a kolegů na místě i na našem dispečinku a také všech našich zaměstnanců, kteří se při této mimořádné situaci postarali o ostatní výjezdy na území hlavního města nebo nabízeli, že obléknou uniformu a dorazí pomáhat, byť zrovna nebyli ve službě,“ dodává Petr Kolouch.

Záchranná služba hl. m. Prahy děkuje všem kolegyním a kolegům ze složek IZS a dalších zasahujících organizací a personálu pražských zdravotnických zařízení za mimořádné nasazení, které všichni projevili, aby pomohli zachránit při této nebývalé tragické události co nejvíce lidských životů.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close